El Lead Time, un factor clau per a la teva competitivitat

Implantar una gestió eficient a les operacions de la teva empresa requereix tenir en compte un factor clau, el temps. Reduir els costos i millorar la productivitat és un tasca difícil que implica temps i dedicació.

Un dels pilars de Lean Manufacturing és la reducció del temps que transcorre entre que un client demana el producte fins que el rep, o Lead Time. Continue reading “El Lead Time, un factor clau per a la teva competitivitat”