Resistència al canvi. Els motius i com gestinar-ho

La resistència al canvi és un procés normal i molt humà en tot procés de transformació. I és que la necessitat de realitzar un procés de canvi organitzacional obliga a utilitzar diversos procediments d’anàlisis, on evidentment no es poden obviar, entre altres aspectes les comparacions entre el moment actual i l’anterior, les crítiques i reflexions sobre el desenvolupament i els resultats obtinguts en cada etapa del canvi. Continue reading “Resistència al canvi. Els motius i com gestinar-ho”

El procés del canvi en les organitzacions

Tota organització ha d’estar en condicions d’adaptació a l’entorn canviant si es pretén sobreviure. Els canvis a la tecnologia, els gustos dels consumidors, les noves legislacions, l’increment en el cost de diversos recursos, i els valors i capacitats dels futurs empleats i/o professionals no són sinó algunes de les amenaces per a l’existència organitzacional.

Continue reading “El procés del canvi en les organitzacions”