Perquè és tan important la millora continua a l’empresa.

Dins de les principals objectius d’una empresa sempre ha d’estar el de millorar dia a dia les prestacions i oferir els millors productes amb la millor relació qualitat-preu. Aquest és l’objectiu que persegueix el concepte de millora contínua, més que una estratègia, una raó de ser i una obligació ineludible per a qualsevol empresa.

Millora continua: què és?

La millora contínua es centra a eliminar les desaprofitaments (activitats innecessàries) i les operacions que no afegeixen valor al producte o als processos.

La millora contínua, més que una estratègia, és una raó de ser i una obligació ineludible per a qualsevol empresa. 

Millora contínua, per tant, és el conjunt d’accions dirigides a obtenir la màxima qualitat possible dels productes, serveis i processos d’una empresa. La majoria de grans empreses disposen d’un departament dedicat exclusivament a millorar contínuament els seus processos de fabricació o processos interns. Això es tradueix en reducció de costos i de temps, dos factors bàsics en qualsevol estratègia de millora contínua que persegueixi el creixement d’una organització.

El resultat d’aplicar processos de millora continuada serà un producte o servei millorat, més competitiu i que respongui molt millor a les exigències del client. Per això entenem la millora contínua com un model de gestió que de manera permanent i sostenible en el temps, que permetrà a l’organització eliminar les operacions que no afegeixin valor als seus processos.

Es tracta d’una metodologia de treball basada en les persones i l’ús d’indicadors: es treballa en equip per assolir els objectius establerts. I són els mateixos equips els que resolen els “problemes” a través d’eines Lean, desenvolupant estàndards i perseguint la Millora Contínua.

Errors més comuns en un procés de millora contínua

Tot i això, moltes vegades aquesta tècnica de gestió per processos i millora contínua no arriba a bon port pel fet que solem cometre errors. Per molt que estiguem decidits que la nostra empresa millori, hi ha vegades que no aconseguim el nostre objectiu i és important reduir aquest tipus de situacions. Quins són els errors més comuns?

Tenir massa expectatives

Sempre que posem fil a l’agulla i intentem dur a terme un procés d’aquest tipus solem plantejar-nos un gran nombre d’expectatives que de vegades solen ser excessives. És a dir, tendim a especular sobre els resultats que podem arribar a obtenir de manera poc realista. Per exemple, moltes entitats creuen que aquests resultats positius arribaran molt ràpid, però en realitat passa el contrari. Es tracta d’un procés a mitjà/ llarg termini, per tant, no aconseguirem res en un curt període de temps. El que és habitual és que els resultats siguin acumulatius i es vagin succeint a poc a poc fins a assolir l’objectiu fixat.

No entendre els processos automatitzats

La tendència resideix a creure que els processos automatitzats són aquells que intenten reemplaçar les tasques realitzades per una persona per altres tasques totalment automatitzades. Encara que aquesta idea no és del tot equívoca, sí que cal tenir en compte que l’automatització de processos va molt més enllà i se centra en múltiples característiques. És el cas de la integració del propi sistema o la recopilació d’indicadors que ens ofereixin informació sobre el rendiment en temps real. Perquè un negoci pugui millorar de forma continuada, a més de crear un model i analitzar el procés, és important posar èmfasi en la seva millora i re-disseny perquè així puguem obtenir informació sobre si s’han optimitzat de manera adequada tots aquests processos.

Basar-nos en objectius específics

Un procés de millora és molt més eficaç si es fa per resoldre diferents problemes. És a dir, una empresa ha d’entendre que la cadena de producció és tot. En el cas que vulguem fer ús d’aquest procés de millora sobre un fet aïllat, és habitual que no obtinguem els millors resultats. Això és perquè la millora contínua engloba una sèrie de passos, procediments, processos i optimitzacions, sempre atenent a la productivitat i eficiència de l’organització.

No donar prou suport a la implantació

La gestió per processos i millora contínua necessita que es visualitzi com un aspecte prioritari en el negoci que rebi el màxim suport i tots els recursos que calgui. No es pot tenir l’esperança, com dèiem abans, que el procés s’acabi en poc temps i a més a més sobre fer-ho sense fer una inversió coherent amb els resultats que s’està esperant obtenir.