La gestió del talent i la productivitat

talento y productividadEl context actual ha obligat les empreses a analitzar cada detall del seu procés productiu. Tota mb l’objectiu d’optimitzar cada inversió al màxim possible, davant la incertesa viscuda pels departaments de Recursos Humans i les seves conseqüents presa de decisions. Gestionar eficientment el talent de la nostra organització i donar amb la nostra màxima productivitat és la meta que persegueixen moltíssimes entitats i avui venim a descobrir quin és el camí correcte per a això.

 

Continue reading “La gestió del talent i la productivitat”

Com funciona l’anàlisi DAFO d’una empresa

La planificació estratègica d’una empresa és fonamental perquè els gerents puguin avaluar el mercat, establir metes i determinar què ha de fer l’empresa per a aconseguir-les.

No obstant això, aquestes mesures només produiran els resultats desitjats si es coneixen bé les fortaleses i febleses del negoci i el seu posicionament en el mercat. Continue reading “Com funciona l’anàlisi DAFO d’una empresa”

Els deu punts clau de la productivitat a l’empresa

La productivitat d’una empresa és el nivell de resultats que s’obtenen mitjançant la combinació de recursos tècnics i humans complementats dins d’un procés de treball establert, i en un determinat espai de temps. Com més gran sigui el nivell de complementarietat i engranatge entre la tècnica, les persones, els processos i els temps, majors seran els índexs de productivitat. Continue reading “Els deu punts clau de la productivitat a l’empresa”

Vols un augment de la productivitat a la teva empresa?

La majoria de les PIMES tenen la sensació que podrien estar millor organitzades. Són conscients que la majoria dels seus processos interns no són del tot eficients com haurien de ser.

El dia a dia i la falta d’altres punts de vista fa que mai es parin a pensar com millorar els processos interns, ja que l’urgent sempre passa per davant de l’important.

Pro Optim va néixer precisament per cobrir aquesta necessitat. En els últims 10 anys ha treballat per més de 80 empreses, de qualsevol sector, per millorar l’organització i els processos operatius. Continue reading “Vols un augment de la productivitat a la teva empresa?”

Millorar a partir de la reducció de costos.

Per a les empreses, la reducció de costos és un autèntic maldecap. Quan una empresa es troba davant una situació en la qual les despeses són superiors als ingressos, en general, el primer en el que es pensa és a intentar augmentar els ingressos, gairebé ningú pensa a reduir les despeses en els quals incorre l’empresa.  Continue reading “Millorar a partir de la reducció de costos.”