Com funciona l’anàlisi DAFO d’una empresa

La planificació estratègica d’una empresa és fonamental perquè els gerents puguin avaluar el mercat, establir metes i determinar què ha de fer l’empresa per a aconseguir-les.

No obstant això, aquestes mesures només produiran els resultats desitjats si es coneixen bé les fortaleses i febleses del negoci i el seu posicionament en el mercat. Continue reading “Com funciona l’anàlisi DAFO d’una empresa”

El Lead Time, un factor clau per a la teva competitivitat

Implantar una gestió eficient a les operacions de la teva empresa requereix tenir en compte un factor clau, el temps. Reduir els costos i millorar la productivitat és un tasca difícil que implica temps i dedicació.

Un dels pilars de Lean Manufacturing és la reducció del temps que transcorre entre que un client demana el producte fins que el rep, o Lead Time. Continue reading “El Lead Time, un factor clau per a la teva competitivitat”

Els deu punts clau de la productivitat a l’empresa

La productivitat d’una empresa és el nivell de resultats que s’obtenen mitjançant la combinació de recursos tècnics i humans complementats dins d’un procés de treball establert, i en un determinat espai de temps. Com més gran sigui el nivell de complementarietat i engranatge entre la tècnica, les persones, els processos i els temps, majors seran els índexs de productivitat. Continue reading “Els deu punts clau de la productivitat a l’empresa”

Resistència al canvi. Els motius i com gestinar-ho

La resistència al canvi és un procés normal i molt humà en tot procés de transformació. I és que la necessitat de realitzar un procés de canvi organitzacional obliga a utilitzar diversos procediments d’anàlisis, on evidentment no es poden obviar, entre altres aspectes les comparacions entre el moment actual i l’anterior, les crítiques i reflexions sobre el desenvolupament i els resultats obtinguts en cada etapa del canvi. Continue reading “Resistència al canvi. Els motius i com gestinar-ho”

Perquè és tan important la millora continua a l’empresa.

Dins de les principals objectius d’una empresa sempre ha d’estar el de millorar dia a dia les prestacions i oferir els millors productes amb la millor relació qualitat-preu. Aquest és l’objectiu que persegueix el concepte de millora contínua, més que una estratègia, una raó de ser i una obligació ineludible per a qualsevol empresa.

Millora continua: què és?

La millora contínua es centra a eliminar les desaprofitaments (activitats innecessàries) i les operacions que no afegeixen valor al producte o als processos.

La millora contínua, més que una estratègia, és una raó de ser i una obligació ineludible per a qualsevol empresa. 

Millora contínua, per tant, és el conjunt d’accions dirigides a obtenir la màxima qualitat possible dels productes, serveis i processos d’una empresa. La majoria de grans empreses disposen d’un departament dedicat exclusivament a millorar contínuament els seus processos de fabricació o processos interns. Això es tradueix en reducció de costos i de temps, dos factors bàsics en qualsevol estratègia de millora contínua que persegueixi el creixement d’una organització.

El resultat d’aplicar processos de millora continuada serà un producte o servei millorat, més competitiu i que respongui molt millor a les exigències del client. Per això entenem la millora contínua com un model de gestió que de manera permanent i sostenible en el temps, que permetrà a l’organització eliminar les operacions que no afegeixin valor als seus processos.

Es tracta d’una metodologia de treball basada en les persones i l’ús d’indicadors: es treballa en equip per assolir els objectius establerts. I són els mateixos equips els que resolen els “problemes” a través d’eines Lean, desenvolupant estàndards i perseguint la Millora Contínua.

Errors més comuns en un procés de millora contínua

Tot i això, moltes vegades aquesta tècnica de gestió per processos i millora contínua no arriba a bon port pel fet que solem cometre errors. Per molt que estiguem decidits que la nostra empresa millori, hi ha vegades que no aconseguim el nostre objectiu i és important reduir aquest tipus de situacions. Quins són els errors més comuns?

Tenir massa expectatives

Sempre que posem fil a l’agulla i intentem dur a terme un procés d’aquest tipus solem plantejar-nos un gran nombre d’expectatives que de vegades solen ser excessives. És a dir, tendim a especular sobre els resultats que podem arribar a obtenir de manera poc realista. Per exemple, moltes entitats creuen que aquests resultats positius arribaran molt ràpid, però en realitat passa el contrari. Es tracta d’un procés a mitjà/ llarg termini, per tant, no aconseguirem res en un curt període de temps. El que és habitual és que els resultats siguin acumulatius i es vagin succeint a poc a poc fins a assolir l’objectiu fixat.

No entendre els processos automatitzats

La tendència resideix a creure que els processos automatitzats són aquells que intenten reemplaçar les tasques realitzades per una persona per altres tasques totalment automatitzades. Encara que aquesta idea no és del tot equívoca, sí que cal tenir en compte que l’automatització de processos va molt més enllà i se centra en múltiples característiques. És el cas de la integració del propi sistema o la recopilació d’indicadors que ens ofereixin informació sobre el rendiment en temps real. Perquè un negoci pugui millorar de forma continuada, a més de crear un model i analitzar el procés, és important posar èmfasi en la seva millora i re-disseny perquè així puguem obtenir informació sobre si s’han optimitzat de manera adequada tots aquests processos.

Basar-nos en objectius específics

Un procés de millora és molt més eficaç si es fa per resoldre diferents problemes. És a dir, una empresa ha d’entendre que la cadena de producció és tot. En el cas que vulguem fer ús d’aquest procés de millora sobre un fet aïllat, és habitual que no obtinguem els millors resultats. Això és perquè la millora contínua engloba una sèrie de passos, procediments, processos i optimitzacions, sempre atenent a la productivitat i eficiència de l’organització.

No donar prou suport a la implantació

La gestió per processos i millora contínua necessita que es visualitzi com un aspecte prioritari en el negoci que rebi el màxim suport i tots els recursos que calgui. No es pot tenir l’esperança, com dèiem abans, que el procés s’acabi en poc temps i a més a més sobre fer-ho sense fer una inversió coherent amb els resultats que s’està esperant obtenir.

Vols un augment de la productivitat a la teva empresa?

La majoria de les PIMES tenen la sensació que podrien estar millor organitzades. Són conscients que la majoria dels seus processos interns no són del tot eficients com haurien de ser.

El dia a dia i la falta d’altres punts de vista fa que mai es parin a pensar com millorar els processos interns, ja que l’urgent sempre passa per davant de l’important.

Pro Optim va néixer precisament per cobrir aquesta necessitat. En els últims 10 anys ha treballat per més de 80 empreses, de qualsevol sector, per millorar l’organització i els processos operatius. Continue reading “Vols un augment de la productivitat a la teva empresa?”

Com implementar kanban en l’empresa. Fases i normes.

En un post anterior parlàvem en aquest mateix blog de l’eina kanban. Es donaven unes nocions bàsiques que és aquesta eina, que objectius té i els avantatges de la seva implementació.

En el post d’avui anem a descriure quins són els passos que s’han de seguir per implementar aquesta eina, així com quines són les conegudes com a regles del kanban i que són necessàries perquè aquesta eina es pugui implementar correctament. Continue reading “Com implementar kanban en l’empresa. Fases i normes.”

El procés del canvi en les organitzacions

Tota organització ha d’estar en condicions d’adaptació a l’entorn canviant si es pretén sobreviure. Els canvis a la tecnologia, els gustos dels consumidors, les noves legislacions, l’increment en el cost de diversos recursos, i els valors i capacitats dels futurs empleats i/o professionals no són sinó algunes de les amenaces per a l’existència organitzacional.

Continue reading “El procés del canvi en les organitzacions”

Millorar a partir de la reducció de costos.

Per a les empreses, la reducció de costos és un autèntic maldecap. Quan una empresa es troba davant una situació en la qual les despeses són superiors als ingressos, en general, el primer en el que es pensa és a intentar augmentar els ingressos, gairebé ningú pensa a reduir les despeses en els quals incorre l’empresa.  Continue reading “Millorar a partir de la reducció de costos.”