Les 5s Implantació de la primera: SEIRI / Organització

seiriEl primer pas en la implantació del Seiri o Organització consisteix en la identificació dels elements innecessaris en el lloc seleccionat per implantar les 5S. En aquest pas es poden emprar les següents ajudes:

Llista d’Elements Innecessaris:

La llista d’elements innecessaris s’ha de dissenyar i ensenyar durant la fase de preparació. Aquesta llista permet registrar l’element innecessari, la seva ubicació, quantitat oposada, possible causa i acció suggerida per a la seva eliminació. Aquesta llista és emplenada per l’operari, encarregat o supervisor durant el temps en què s’ha decidit realitzar la campanya Seiri.

Targetes de Color:

Aquest tipus de targetes permeten marcar o “denunciar” que en el lloc de treball existeix alguna cosa innecessari i que s’ha de prendre una acció correctiva. En algunes empreses utilitzen colors verd per indicar que existeix un problema de contaminació, blava si està relacionat l’element amb materials de producció, vermella si es tracta d’elements que no pertanyen al treball com a envasos de menjar, deixalles de materials de seguretat com a guants trencats, papers innecessaris, etc. A Japó s’utilitza freqüentment la targeta vermella per mostrar o destacar el problema identificat.

Les preguntes habituals que s’han de fer per identificar si existeix un element innecessari són les següents:

 • És necessari aquest element?
 • Si és necessari, és necessari en aquesta quantitat?
 • Si és necessari, ha d’estar localitzat aquí?
 • Quant temps fa que no s’utilitza?

En la reunió d’equip es prenen les decisions per a cada element identificat. Algunes accions són simples, com guardar en un lloc, eliminar si és de baix cost i no és útil o moure-ho a un magatzem. Altres decisions més complexes i en les quals intervé la direció han de consultar-se i exigeixen una espera i per o tant, el material o equip ha de quedar en el seu lloc, mentre es pren la decisió final, per exemple, eliminar una màquina que no s’utilitza actualment. La nostra recomanació és intentar tirar sempre el màxim de coses, ja que ens ajudarà a prendre decisions i sobretot a treballar en un espai més ampli.

Característiques de les Targetes:

Les targetes utilitzades poden ser de diferents tipus:

 • Una fitxa amb un nombre consecutiu. Aquesta fitxa pot tenir un fil que faciliti la seva ubicació sobre l’element innecessari. Aquestes fitxes són reutilitzables, ja que simplement indiquen la
  presència d’un problema i en un format es pot saber per al nombre corresponent, la novetat o
  el problema.
 • Targetes de colors intensos. Aquestes targetes es fabriquen en paper de color fosforescent per facilitar la seva identificació a distància. El color intens serveix d’ajuda com a mecanismes de control visual per informar que segueix present el problema “denunciat”. Aquestes targetes
  contenen la següent informació:

  •  Nom de l’element innecessari.
  • Quantitat.
  • Per què creiem que és innecessari.
  • Àrea de procedència de l'element innecessari.
  • Possibles causes de la seva permanència en el lloc.
  • Pla d’acció suggerit per a la seva eliminació.

Pla d’Acció dels elements innecessaris:

Durant la jornada o dia de campanya es va aconseguir eliminar una gran quantitat d’elements innecessaris. No obstant això, van quedar diverses eines, materials, equips, etc. que no es van poder retirar per problemes tècnics o per no tenir una decisió clara sobre que fer amb ells.

Per a aquests materials s’ha de preparar un pla per eliminar-los gradualment. El pla ha de contenir els següents punts:

 • Mantenir l’element al mateix lloc.
 • Moure l’element a una nova ubicació dins de la planta.
 • Emmagatzemar l’element fora de l'àrea de treball.
 • Eliminar l’element.

El pla ha d’indicar els mètodes per eliminar els elements: rebutjar-ho, vendre-ho, retornar-hoal proveïdor, destruir-ho o utilitzar-ho, etc.

Control i informe final:

És necessari preparar un informe on es registri i s’informi l’avanç de les accions planificades, com les quals s’han implantat i els beneficis aportats. El cap de l’àrea ha de preparar aquest document i publicar-ho en el tauló informatiu sobre l’avanç del processo 5S.

Seiri.. Tingues només el necessari en la quantitat correcta. Click To Tweet

La millor manera de documentar la implantació de la primera fase del Seiri (Innecessaris) és realitzar les fotos de l’ABANS i DESPRÉS, així tothom podrà veure l’evolució de treure els innecessaris de la zona. Guanyarem en espai, en agilitat i sobretot començarem a obtenir opinions de tots els membres de l’equip sobre amb quins elements volen treballar en el seu lloc de treball.