Les 5S – Implementació de la segona: SEITON / Ordre

seitonEl propòsit principal del Seiton (Ordre) és situar els elements necessaris en llocs concrets on es puguin trobar fàcilment per al seu ús i novament retornar-los al corresponent lloc. Les metodologies utilitzades en Seiton faciliten la seva codificació, identificació i ubicació d’àrees
per facilitar la seva conservació en un mateix lloc durant el temps i en perfectes condicions.

Des del punt de vista de l’aplicació de l’Ordre aquesta “S” té com a propòsit que “cada cosa tingui un lloc, i un lloc per a cada cosa”, és a dir haurem de decidir on ha d’anar tots els objectes de la meva àrea, situar-los i identificar la ubicació clarament amb fotos de l’objecte o un cartell amb el seu nom. Aquesta S el que pretén és millorar l’mbient de treball i la productivitat gràcies a que tot es troba a simple vista i d’una manera àgil.

La segona de les 5S es pot aplicar fàcilment en qualsevol sector, com en oficines, Seiton té com a propòsit facilitar els arxius i la cerca de documents, millorar el control visual de les carpetes i l’eliminació de la pèrdua de temps d’accés a la informació. L’ordre en el disc dur d’un ordinador es pot millorar si s’apliquen els conceptes Seiton al maneig d’arxius.

Justificació de la implantació de l’ORDRE (2ªS)

El no aplicar el Seiton en el lloc de treball condueix als següents problemes:

  • Increment del nombre de moviments innecessaris. El temps d’accés a un element per a la seva utilització s’incrementa.
  • Es pot perdre el temps de diverses persones que busquen elements per realitzar un treball. No sabem on es troba l’element i la persona que coneix la seva ubicació no es troba. Això indica que falta una bona identificació dels elements.
  • El desordre no permet controlar visualment els estocs en procés i de materials d’oficina.
  • Errors en la manipulació de productes. S’alimenta la màquina amb materials defectuosos no prevists per al tipus de procés. Això condueix a defectes, pèrdua de temps, crisi del personal i un efecte final de pèrdua de temps i diners.
  • La falta d’identificació de llocs insegurs o zones de l’equip d’alt risc pot conduir a accidents i pèrdua de moral en el treball.

Com implantar l’ORDRE (2ªS)?

La implantació del Seiton requereix l’aplicació de mètodes simples i desenvolupats pels treballadors. Els mètodes més utilitzats són:

  1. Definir un nom, codi o color per a cada classe d’article.
  2. Determinar la quantitat exacta que ha d’haver de cada article.
  3. Decidir on guardar les coses prenent en compte la freqüència del seu ús.
  4. Crear els mitjans per assegurar que cada article torni al seu lloc.
  5. Col·locar les coses útils per ordre segons criteris de: Seguretat / Qualitat / Eficàcia. Seguretat: Que no es puguin caure, que no es puguin moure, que no destorbin. Qualitat: Que no s’oxidin, que no es colpegin, que no es puguin barrejar, que no es deteriorin. Eficàcia: Minimitzar el temps perdut.

Per a la implantació recomanem començar per situar i identificar de més gran a més petit. És a dir, començarem a identificar zones de treball (Magatzem, Fàbrica, Oficines), després identificarem zones concretes (Manteniment, magatzem, Zona de Recepció), seguirem per la maquinària o equips (Maquina UV32, Empaquetadora, Zona de Pallets) i acabarem identificant coses concretes i eines (precinte, transpaleta, galledes d’escombraries, clau anglesa, etc…)

L’Ordre és l’essència de l’estandardització, un lloc de treball ha d’estar completament ordenat abans d’aplicar qualsevol tipus d’estandardització. “Tot funciona quan tot està en el seu lloc”