Els deu punts clau de la productivitat a l’empresa

La productivitat d’una empresa és el nivell de resultats que s’obtenen mitjançant la combinació de recursos tècnics i humans complementats dins d’un procés de treball establert, i en un determinat espai de temps. Com més gran sigui el nivell de complementarietat i engranatge entre la tècnica, les persones, els processos i els temps, majors seran els índexs de productivitat.

Bona part de la baixa productivitat d’una empresa passa per factors relacionats directa o indirectament amb els recursos humans, és a dir, per les persones. En molts casos, una forma inadequada de treballar, amb desorganització interna i problemes de prioritats, poden causar un descens considerable de la productivitat.

Una forma inadequada de treballar, pot causar un descens considerable de la productivitat. Click To Tweet

 Per tant, com a empresari hi ha diverses activitats que pots realitzar per aconseguir una major productivitat laboral, en general totes elles relacionades amb el capital humà de l’empresa, que al final és el factor més important de l’empresa.

Els 10 punts claus de la productivitat a l’empresa

  1. Tractar de recordar a cada empleat quins són els seus objectius. Això es pot fer mitjançant reunions periòdiques, butlletins, o a través del contacte directe entre empresari i treballador.
  2. És important cuidar l’ambient de treball dels empleats. L’estat de salut dels empleats afecta a la productivitat. Per això és important cuidar factors com la il·luminació, les eines de treball, les cadires, els equips i sobretot la motivació.
  3. Malgrat dur a terme reunions cada cert temps, ha d’existir un clima de comunicació constant. Els treballadors han de ser conscients de la situació de l’empresa a tot moment.
  4. Fomentar la sinergia entre els empleats. És a dir, fomentar el treball en equip.
  5. Els incentius també són un factor que augmenta la productivitat dels treballadors, ja que són conscients que si aconsegueixen els objectius establerts, aconseguiran una recompensa per part de l’empresa.
  6. Per a un increment de la productivitat l’empresari ha de ser capaç de delegar tasques als seus empleats i centrar-se en aquelles tasques d’alt rendiment.
  7. Comptar amb una tecnologia adequada i actualitzada. Això suposa a més que els empleats estiguin capacitats per a l’ús de les noves tecnologies.
  8. Incentivar als empleats a ser creatius, a pensar nous projectes. Per a això, és necessari que l’empresa posi a la seva disposició les eines necessàries per dur-los a terme.
  9. Estar en contacte permanentment amb els clients. Els objectius de l’empresa han d’estar lligats a les necessitats d’aquests.
  10. Avaluar constantment l’empresa i els seus treballadors. Això permet conèixer si s’està anant pel bon camí o no.
Una bona productivitat laboral és el resultat de saber utilitzar els recursos amb els quals compta l'empresa de forma adequada Click To Tweet

Una bona productivitat laboral és el resultat de saber utilitzar els recursos amb els quals compta l’empresa de forma adequada. El més difícil de manejar, i a la vegada el més important; el capital humà. A diferència dels quals alguns pensen, dedicar més hores al treball no tenen per què traduir-se en una major productivitat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *