Millorar a partir de la reducció de costos.

Per a les empreses, la reducció de costos és un autèntic maldecap. Quan una empresa es troba davant una situació en la qual les despeses són superiors als ingressos, en general, el primer en el que es pensa és a intentar augmentar els ingressos, gairebé ningú pensa a reduir les despeses en els quals incorre l’empresa. 

És més fàcil intentar incrementar els ingressos que reduir els costos, però no obstant això reduir els costos en una empresa acostuma a resultar més beneficiós. La dificultat per reduir els costos es degut al fet que totes les empreses quan produeixen un producte o subministren un servei ho fan minimitzant els costos, o això creuen. 

Així doncs, anem a intentar donar algunes idees per reduir els costos en l’empresa, ja que, encara que si s’aconsegueix potenciar les vendes els ingressos en el curt termini poden augmentar considerablement, però si es redueixen els costos de producció de l’empresa, possiblement el benefici perduri en el temps, ja que l’empresa està modificant la seva estructura, en definitiva, la seva forma de treballar. 

A continuació analitzarem una sèrie de mesures que poden ajudar a les empreses a reduir els seus costos i augmentar l’eficiència.

  1. Gestió dels estocs o inventari: Per a les empreses és molt important gestionar adequadament el seu inventari; no és aconsellable que la producció s’emmagatzemi durant molt temps, ja que això significa que l’empresa té immobilitzat el capital que ha utilitzat en la producció, a més això genera costos d’emmagatzematge. Com més gran sigui la taxa de rotació d’estocs o inventari, major serà l’excedent obtingut per l’activitat.
  2. Gestió de les Compres: una bona gestió de compres influeix directament sobre el resultat obtingut de les operacions de l’empresa. Poder reduir el cost de les compres gràcies a una bona negociació, a un bon tracte amb el client, a un projecte a llarg terme fa que el marge es vegi beneficiat directament.
  3. Optimització del cicle operatiu de l’empresa: S’entén com a tal, al temps de processos que tenen lloc des que l’empresa rep les matèries primeres fins que el client compra el producte final. És necessari eliminar els temps morts, ja que ocasionen perdudes d’eficiència, retards en el lliurament del producte; si es produeixen pel trencament d’una maquina impliquen costos de reparació o de substitució de la màquina. Els errors de personal també poden comportar costos addicionals, el problema és que són difícils de controlar, però es poden intentar minimitzar incentivant i conscienciant als treballadors. Per a això la millora de processos i l’optimització dels mateixos és absolutament clau. Totes aquestes tècniques les enfoquem per millorar la productivitat, i així amb els mateixos recursos poder fer molt més.
  4. Reducció de despeses fixes: Tota empresa per poder realitzar la seva activitat necessita una estructura, unes despeses que seran necessàries per dur a terme la meva activitat. Per això haurem de fixar-nos que les nostres despeses estructurals dins d’una empresa productiva no superin el 15%, i en una empresa de serveis el 25% dels nostres ingressos.
Qualsevol reducció de costos o bé l'optimització dels recursos porta una fase d'anàlisi, una fase de planificació del pla d'acció, l'aplicació del pla i el seguiment de totes les accions Click To Tweet

La millora de processos és el nostre objectiu. Per això hem redactat una altra sèrie d’articles com: 

  • La metodologia 5s. Implantació i concepte 
  • L’estructura organitzativa 
  • El concepte de Lean Manufacturing 
  • Millorar a partir de la reducció de costos 
  • La gestió del temps i la productivitat. 
  • Sense una gestió del canvi correcta, la teva empresa perilla. 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *