Les 5S. Beneficis de la primera: SEIRI / Organització

El significat de la paraula Seiri (en japonès) és Classificació. Però també podem entendre-la com a Organització.

Per comprendre ràpidament de què es tracta, resulta senzill pensar en el següent principi: Organitzar/Classificar significa que a cada àrea de treball es deixi “només el que es necessita, en la quantitat que es necessita, i només quan es necessita”. Significa organitzar les maneres de situar i mantenir les coses necessàries de manera que qualsevol pugui trobar-les i usar-les fàcilment. Implica col·locar els objectes amb criteri d’urgència. És a dir, lo que més s’utilitza ha d’estar més proper a la persona.

 

Com podem veure, la primera de les 5S no implica només desfer-se dels elements que estem segurs que no haurem de necessitar mai. Tampoc significa ordenar les coses en prestatges correctament alineats. En realitat, la primera “S” ens permet crear un entorn familiar o de treball, grupal o personal en el qual l’espai, el temps, els diners, l’energia i altres recursos poden gestionar-se i fer servir més efectivament.

El SEIRI consisteix en:

 • Separar en el lloc de feina les coses que realment serveixen de les quals no serveixen.
 • Classificar necessari de l’innecessari per al treball rutinari.
 • Mantenir el que necessitem i eliminar l’excessiu.
 • Separar els elements utilitzats d’acord a la seva naturalesa, ús, seguretat i freqüència d’ús amb l’objecte de facilitar l’agilitat en el treball.
 • Organitzar les eines en llocs on els canvis es puguin realitzar en el menor temps possible.
 • Eliminar elements que afecten el funcionament dels equips i que poden conduir a avaries.
 • Eliminar informació innecessària i que ens pot conduir a errors d’interpretació o d’actuació.

Beneficis del Seiri.

L’aplicació de les accions Seiri preparen els llocs de treball perquè aquests siguin més segurs i productius. El primer i més directe impacte del Seiri està relacionat amb la seguretat. Davant la presència d’elements innecessaris, l’ambient de treball és tibant, impedeix la visió completa de les àrees de treball, dificulta observar el funcionament dels equips i màquines, les sortides d’emergència queden obstaculitzades fent tot això que l’àrea de treball sigui més insegura.

La pràctica del Seiri a més dels beneficis en seguretat permet:

 • Alliberar espai útil en planta i oficines “Les plates de producció creixen en espai disponible”
 • Reduir els temps d’accés al material, documents, eines i altres elements de treball.
 • Millorar el control visual d’estocs de recanvis i elements de producció, carpetes amb informació, plànols, etc.
 • Eliminar les pèrdues de productes o elements que es deterioren per romandre un llarg temps exposats en un ambiento no adequat per a ells; per exemple, material d’empaquetatge, etiquetes, envasos plàstics, caixes de cartró i altres.
 • Facilitar el control visual de les matèries primes que es van esgotant i que requereixen per a un procés en un torn, etc.
 • Preparar les àrees de treball per al desenvolupament d’ccions de mantenimentautònom, ja  que es  pot apreciar amb facilitat les fuites, fugides i contaminacionsexistents en els equips i que freqüentment queden ocultes pels elements innecessaris que es troben propers als equips.

Queda’t en aquest punt amb aquesta frase – “Tingues només el necessari, en la quantitat correcta”.