implementacio 5s a la empresa

Com implementar les 5s en la empresa

implementacio 5s empresesLa implantació de la metodologia de les 5S en una organització està sempre relacionada amb la millora de processos en aspectes tan importants com són la qualitat del treball, la productivitat de l’empresa, i la competitivitat que aquesta pugui oferir.

Així mateix, les tasques realitzades durant una implantació i posterior manteniment de les 5S estan orientades a reforçar les prestacions i el bon fer en cadascun dels llocs de treball. Aquests hàbits de treball disciplinat, ordenat i amb mètode són la premissa bàsica que permet anar més enllà de les 5S i aconseguir altres metes de qualitat i productivitat superiors, i implantar altres metodologies més complexes.

Per tant es pot afirmar que les 5S suposen un dels millors entrenaments per afrontar canvis organitzatius i culturals i un magnífic suport per millorar els nostres sistemes productius. És una metodologia / filosofia per organitzar el treball d’una manera que minimitzi el desaprofitament, assegurant que les zones de treball estiguin sistemàticament netes i organitzades, millorant la productivitat, la seguretat i proveint les bases per a la implementació de les altres eines Lean.

La metodologia Lean de les 5s va ser desenvolupada a Japó durant la dècada dels 60, a causa de l’èxit aconseguit durant els successius anys posteriors la metodologia de les 5s s’ha estès i implantat en nombroses organitzacions i empreses de tot tipus, centres hospitalaris, oficines bancàries, tallers metal·lúrgics, escoles i col·legis i fins i tot restaurants han implantat amb èxit aquesta metodologia.

Les 5s deuen el seu nom a les inicials japoneses que descriuen cadascuna de les 5 etapes que compon aquesta metodologia:

1s – Separar i eliminar innecessaris (Seiri)

Consisteix a identificar, separar i eliminar totes aquelles coses que resulten innecessàries en el nostre treball diari, durant aquesta primera fase examinem amb deteniment tots els materials, eines i equips que envolten al lloc de treball i definim la necessitat o no dels mateixos. Ens preguntarem sempre: Para què serveix? És el millor per realitzar el meu treball?

Una vegada finalitzat amb èxit la primera S observarem que hem guanyat espai útil en el
nostre lloc de treball.

2s – Situar i identificar necessaris (Seiton)

Una vegada els llocs de treball queden lliures d’objectes inútils és moment de classificar aquells que s’han considerat útils de manera que puguin ser trobats ràpidament amb el consegüent descens de pèrdua de temps que comporta la cerca d’eines per realitzar el treball. Utilitzarem la següent frase: “un lloc per a cada cosa, i cada cosa en el seu lloc”.

Una vegada finalitzat amb èxit la segona S observarem que hem reduït la sensació de desordre, obtenint un lloc de treball amigable i amb tots els materials, eines i equips sempre a mà.

3s – Suprimir la brutícia (Seiso)

El seu objectiu és detectar fonts de brutícia i eliminar-los, aconseguint llocs de treball realment nets, fet que ajuda a millorar l’autoestima dels treballadors, amb el que es pot observar en un augment de productivitat. Utilitzarem la frase: “no és més important netejar, sinó mirar de no embrutar”.

Una vegada finalitzat amb èxit la tercera S observarem que estem treballant en un ambient net i amigable, trobant-nos millor i més motivats, d’altra banda recorda que no és més net el que més neteja, sinó el que menys embruta.

4s – Senyalitzar (Seiketsu)

El seu objectiu és que, les tres fases anteriors, es quedin sota control. Per a això s’estandarditzen les mesures de classificació, ordre i neteja en el lloc de treball, de manera que siguin mesures preventives i no reactives.

Una vegada finalitzat amb èxit la quarta S observarem com amb un simple cop d’ull podem controlar tot el procés que es desenvolupa en el nostre lloc de treball.

5s – Sostenir, millorar contínuament (Shitsuke)

La cinquena i última S (Shitsuke) consisteix a realitzar una sèrie d’auditories planificades en el temps que el seu objectiu és mantenir els assoliments aconseguits amb les 4´s anteriors, construint l’hàbit i disciplina en aquesta metodologia, així com seguir millorant dia a dia el nostre lloc de treball.

Una vegada aconseguim amb èxit i mantinguem al llarg del temps les 5´s observarem que hem guanyat espai útil de treball, s’han reduït els estocs de materials i eines, hem eliminat temps improductius en cerques, errors de màquines, etc… hem reduït possibles riscos d’accidents
laborals, hem augmentat la qualitat del nostre treball, en fi podem resumir que al final hem creat un lloc de treball agradable amb el qual estem compromesos.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *