Com implementar la flexibilitat laboral

implementar la flexibilidad laboralCada vegada són més les empreses que es plantegen implementar mesures a favor d’una major flexibilitat laboral. Ens trobem en un moment en el qual, cada vegada més, es parla d’aquest concepte.

La flexibilitat laboral està calant cada vegada més en les empreses espanyoles, si bé encara queda camí per recórrer. Algunes han vist que atorgar a l’empleat la possibilitat de gestionar el seu temps, per exemple establint els seus horaris d’entrada i sortida a l’oficina, millora notablement la productivitat.

Les empreses s’han adaptat a la nova manera de concebre el treball de les generacions més joves, els anomenats «millennials», per als qui la conciliació és fonamental en les seves vides. No sols això, també les noves tecnologies han suposat grans avantatges com la possibilitat de traslladar l’oficina a casa i organitzar-se el temps com un vulgui.

El paper del gerent en la implementació de la flexibilitat laboral

Adoptar una mentalitat de veritable flexibilitat laboral suposa per a les empreses deixar enrere el model presentista, on el que prima és el nombre d’hores que passem en l’oficina. I en aquest camí el paper del «manager» és clau.

«El principal problema amb el qual es troben les organitzacions és quan el cap no concep que la gent es pugui organitzar el temps com vulgui i posa en perill l’èxit de la implantació de la flexibilitat»

En l’actualitat, el paper d’un líder exitós en un entorn de flexibilitat laboral és treure el màxim potencial del seu equip, impulsar-lo a créixer i autogestionar-se per a oferir resultats que destaquin per la seva eficiència i productivitat.

És la classe de líder que no sols es concentra en els resultats a costa del desgast del seu personal; de fet, considera prioritari que els seus membres comptin amb els recursos necessaris per a desenvolupar i provar els seus coneixements, capacitats i competències.

En els equips flexibles, la importància de cada membre és crucial pel nivell de responsabilitat que tenen en l’equip. D’aquí radica la necessitat de comptar amb un líder que conegui profundament les competències professionals, tècniques, personals i socials de cadascun dels seus membres, per a així prendre decisions basades en les capacitats col·lectives de l’equip i poder executar amb eficàcia la seva labor.

El paper d'un líder reeixit en un entorn de flexibilitat laboral és treure el màxim potencial del seu equip, Click To Tweet

Ser líder d’equips de treball flexibles implica assumir la responsabilitat de l’autoconeixement i comptar amb una refinada agudesa per a detectar tant les capacitats com les possibles amenaces dins del grup.

Com a líders hem d’assegurar-nos que els membres dels nostres equips compten amb les eines necessàries per a poder fer flexible el seu treball. I aquí no sols parlo d’eines tecnològics sinó eines formatives sobre l’aprofitament del temps, gestionar el seu temps, i centrar-se en aquelles coses que realment són prioritàries per a la companyia i el lloc que exerceix.

Com implantar en la meva empresa la flexibilitat laboral?

El conjunt de mesures que pot establir l’empresa pot ser:

Horari flexible.

Que els empleats tinguin la possibilitat de triar l’hora d’entrada i sortida en l’oficina, dins d’un horari establert, permet que ells puguin organitzar-se millor i adaptar-se a tota mena de situacions i, d’aquesta manera, reduir l’estrès. És necessari portar un control horari dels treballadors per a controlar la seva jornada laboral.

Treballar a distància.

És una de les tendències actuals i permet que els empleats no gastin temps en desplaçaments i puguin aprofitar-ho per a dur a terme les seves tasques. Aquesta modalitat de treball ha de ser un acord entre l’empresa i el propi empleat, segons l’estableix la Llei 10/2021, de 9 de juliol, de treball a distància.

Vacances.

Donar als treballadors llibertat a l’hora de triar els seus dies de vacances permet que puguin ser més productius ja que organitzen les seves tasques d’acord amb els seus dies lliures per a arribar als objectius de l’empresa.

Beneficis socials.

Incloure beneficis als empleats com l’assegurança mèdica, xec de guarderia o tiquets de restaurants, facilita la vida del personal de la plantilla i els motiva seguir en l’empresa ja que augmenta la seva satisfacció personal. A més, dedicar temps a la formació dels treballadors o optar per tècniques de coaching repercuteix directament en l’eficiència dels resultats.

El secret està en la planificació

Per a aconseguir un èxit rotund en aquesta mena d’iniciatives les empreses han de destinar temps i recursos a automatitzar i planificar en l’àmbit dels seus recursos humans i optimitzar la distribució de les tasques i funcions de la plantilla.

D’igual forma, es requereix planificar els períodes concrets d’activitat amb base en temps i característiques de contractació de cada treballador i determinar els horaris adaptats per a tal fi.

Els beneficis d’aquesta profunda revisió es veuran en poc temps:

  • Disminució de l’absentisme.
  • Dels costos en la tasca de controlar el temps que treballen els empleats dins i fora de l’empresa.
  • I fins i tot una reducció important de despeses operatives.

I tu, necessites ajuda per a gestionar la flexibilitat en la teva empresa?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *