Com implementar kanban en l’empresa. Fases i normes.

En un post anterior parlàvem en aquest mateix blog de l’eina kanban. Es donaven unes nocions bàsiques que és aquesta eina, que objectius té i els avantatges de la seva implementació.

En el post d’avui anem a descriure quins són els passos que s’han de seguir per implementar aquesta eina, així com quines són les conegudes com a regles del kanban i que són necessàries perquè aquesta eina es pugui implementar correctament.

L’eina kanban se sol implementar en 4 fases:

 

 • Fase 1: Disseny del sistema kanban que anem a utilitzar. Entrenar a tot el personal en els principis de Kanban i els beneficis de d’utilitzar-lo. De manera que es generi la conscienciació de la necessitat d’utilitzar-lo. La formació d’aquests operaris ha de ser contínua. Es necessitaran operaris polivalents, identificats amb el treball en equip i amb les millores a implantar en l’empresa. Cal tenir en compte que el personal va a treballar amb una pressió major perquè anem a tenir uns inventaris menors i uns temps de producció mes ajustats.
 • Fase 2: L’eina kanban s’acostuma a implementar en aquelles línies de producció que tenen mes activitat i per tant són aquelles en les quals hi ha més probabilitats que trobem problemes. També podem considerar establir-la en aquelles línies de producció que considerem estratègiques i en les quals un error és crític. Implementar kanban seguint aquestes pautes serà més fàcil ressaltar els possibles problemes amagats.
 • Fase 3: Una vegada esmenats els problemes en les nostres principals línies de producció, s’implementa l’eina kanban en la resta de línies de producció. És molt important, en aquestes fases tenir en compte les opinions dels operaris perquè són ells els que millor coneixen com està funcionant el sistema.
 • Fase 4: Aquesta és la fase per a la revisió del sistema Kanban en cadascuna de les línies de producció de manera contínua per anar aprenent i millorant. S’ha de revisar que no s’estan realitzant treballs fora de la seqüència marcada, els temps entre un procés i un altre així com els nivells d’inventari.

Per implementar l’eina kanban d’una manera correcta s’han de seguir unes regles que descrivim a continuació.

 • Regla 1: No s’han d’enviar productes defectuosos als processos següents. La producció de productes defectuosos implica costos tals com la inversió en materials, equip i mà d’obra que no va a poder ser venuda. Aquest és el major desaprofitament de tots. Si es troba un defecte, s’han de prendre mesures abans que tot, per prevenir que aquest no torni a passar.
 • Regla 2: Els processos següents solament requeriran “el necessari” del procés anterior. El procés següent li demana al procés anterior només el material que va a necessitar en la seva quantitat justa i al moment que ho va a necessitar. És important ressaltar això últim, no es tracta de subministrar, sinó de demanar. Les decisions de demanar les prenen els processos següents i es requerirà el material amb l’ús de les targetes kanban.
 • Regla 3: Només s’ha de produir la quantitat que requereix el procés següent. Anem a restringir la producció al sol·licitat i ho anem a fabricar quan ens arribi la sol·licitud. Amb això estem minimitzant els inventaris. La sol·licitud sempre ens arribarà en forma de targeta (Targeta Kanban).
 • Regla 4: És necessari optimitzar la producció, fer un bon balanç de la mateixa. De manera en què podem produir només la quantitat necessària requerida pel processos subsecuentes, es fa necessari per a tots els processos mantenir l’equip i als treballadors de tal manera que pugui produir materials en el moment necessari i en la quantitat necessària.
 • Regla 5: S’ha de tenir en compte que l’eina kanban serveix per evitar especulacions. De manera que per als treballadors, kanban, es converteix en la seva font d’informació per a l’aprovisionament, la producció i transport ja que dependran de kanban per dur a terme el seu treball, l’equilibri de línies del sistema de producció adquireix gran importància. No es pot especular sobre si el procés subsegüent va a necessitar més material la propera vegada, tampoc el procés subsegüent pot preguntar-li al procés anterior si podria començar el següent lot una mica més primerenc, cap dels dos pot manar informació a l’altre, només la que està continguda en kanban.
 • Regla 6: El treball ha d’estar estandarditzat i racionalitzat. Quan no tenim el treball estandarditzat, tenim peces defectuoses, que, com hem comentat abans, no podem vendre.

Per tant, i segons l’exposat per implementar Kanban, s’han de donar les següents condicions. Per facilitar la implantació i l’èxit de Kanban recomanem que el sistema de producció tingui les següents condicions:

 • Demanda regular del client: Si la demanda del seu client és molt irregular i difícil de saber, pot ser difícil mantenir les existències Kanban en l’estil de supermercat tradicional.
 • Baixa variació de producte: Si l’empresa fa molts productes diferents llavors, no voldrà mantenir existències de tots ells, ja que això podria augmentar fàcilment l’inventari en curs.
 • Flux de materials definit: Si el flux de materials, des que entra la matèria primera, fins que tenim el producte acabat, no és clar i ben definit, és molt difícil de controlar mitjançant kanban.
 • Processos repetibles i màquines fiables: Si les màquines són propenses a avaries i els processos no són repetibles llavors serà difícil controlar qualsevol forma de sistema de producció i molt menys kanban.
 • Proveïdors fiables: Es necessita assegurar que els proveïdors són capaços de donar suport als processos que es van a implementar, i que aquests no van a fallar amb els lliuraments de material.
Una millor organització no assegura millors resultats. Però una estructura equivocada seria garantia de fracàs Click To Tweet