Las 5S – Els beneficis de la segona SEITON / Ordre

seitonSEITON consisteix a ordenar els elements que hem classificat com a necessaris de manera que es puguin trobar amb facilitat. Aplicar la segona de les 5s, tindrà el benefici de trobar fàcilment el que estem buscant, augmentant la nostra agilitat en el treball i per tant la nostra productivitat.

Potser ens resultin familiars situacions tals com no trobar la clau d’un armari on tenim els papers que necessitem, o trobar en les nostres maletes o carros tot tipus d’eines menys la que necessitem d’urgència per reparar la màquina avariada. Potser és comú enviar a una altra persona a buscar alguna cosa i esperar moltíssim temps perquè finalment torni sense el sol·licitat.

L’Ordre implica col·locar els elements necessaris de manera que es faciliti el seu ús, i identificar-los perquè qualsevol pugui trobar-los i utilitzar-los si els necessita. L’Ordre ha de practicar-se sempre en paral·lel amb la primera S: l’Organització.

Quin és el principal benefici d’aquesta segona S? Principalment la d’eliminar moltes pèrdues, sobretot de temps en la cerca d’elements o dades.

L’Ordre per a les 5S no és solament ordenar, sinó vol dir ordenar de manera extremadament meticulosa, i sobretot identificar la ubicació on ha d’anar l’objecte a col·locar. És a dir, en un magatzem on es col·loca el precinte sempre ha de ser un lloc concret, i en aquest lloc on hem decidit col·locar el precinte ha d’;estar identificat amb la paraula “Precinte”.

El lema per a aquesta segona S d’Ordre serà: “Un lloc per a cada cosa i cada cosa en el seu lloc”.

A l’hora d’Ordenar es pot utilitzar gamma de colors o marques per identificar més fàcilment el que estem buscant. Això vol dir que podríem començar a plantejar temes de la 4S Estandardització – Control Visual.

Beneficis de l’ORDRE per al treballador

 • Facilita l’accés ràpid a elements que es requereixen per al treball
 • Es millora la informació en el lloc de treball per evitar errors i accions de risc potencial
 • La neteja es pot realitzar amb major facilitat i seguretat
 • La presentació i estètica de la planta es millora, comunica ordre, responsabilitat i compromís amb el treball
 • S’allibera espai
 • L’ambient de treball és més agradable i segur

Beneficis organitzatius per a l’empresa

 • L’empresa pot comptar amb sistemes simples de control visual de materials i matèries primeres en estoc de procés
 • Eliminació de pèrdues per errors i millora de la productivitat
 • Major compliment de les ordres de treball
 • L’estat dels equips es millora i s’eviten avaries
 • Tot el membre de l’organització pot trobar fàcilment el que està buscant sense necessitat d’estar totalment familiaritzat amb l’entorn

L’Ordre et donarà un gran resultat visual, i farà que la teva implantació de les 5S llueixi beneficiant a totes aquelles persones que treballin en aquesta zona.

Queda’t en aquest punt amb aquesta frase – “Un lloc per a cada cosa, i cada cosa en el seu lloc”