Les 5S. Beneficis de la primera: SEIRI / Organització

El significat de la paraula Seiri (en japonès) és Classificació. Però també podem entendre-la com a Organització.

Per comprendre ràpidament de què es tracta, resulta senzill pensar en el següent principi: Organitzar/Classificar significa que a cada àrea de treball es deixi “només el que es necessita, en la quantitat que es necessita, i només quan es necessita”. Significa organitzar les maneres de situar i mantenir les coses necessàries de manera que qualsevol pugui trobar-les i usar-les fàcilment. Implica col·locar els objectes amb criteri d’urgència. És a dir, lo que més s’utilitza ha d’estar més proper a la persona.

Continue reading “Les 5S. Beneficis de la primera: SEIRI / Organització”